نمونه کارها – مصالح ساختمانی 3 / انیمیشن 7 / جعبه ای / فاصله دار

این فقط یک نمونه از صفحه گالری های موجود است . در قالب ما شما می توانید از بین 14 طرح شبکه ای متنوع تمام عرض یا لایه بندی جعبه ای ، فاصله دار یا شبکه ای منظم 8 نمونه کار همراه با انیمیشن ، تنظیمات سه ستون یکی را انتخاب کنید .

همه این تنظیمات را میتوان با یکدیگر ترکیب کرد که تعداد طرح بی شمار و مختلفی از صفحات گالری و نمونه کار را به شما می دهد .